FRITIDSBOLIGER

-  LIKE VED GRINDAFJORD FERIESENTER


Grindafjord Utvikling tilbyr 49,9 m2 BYA fritidsboliger

beliggende like ved Grindafjord feriesenter.

Tomt:

Selveiertomter som er delt i to seksjoner. Vei, vann og kloakk er privat anlegg, og driftes av hyttefeltet etter overtagelse.


Tomten leveres med gruset parkeringsplass og grovplanert grøntareal, grøfter vann, avløp, strøm og fiber er inkludert.


Dette inngår i leveranse/pris:

Ringmur i stedstøpt betong med støypt isolert gulv.


Innvendige bunnledninger ferdig lagt til kjøkken og bad.


Yttervegger i 36 x 148 mm reisverk med 12 mm asfaltvindtett plate, vindsperre, lekter og 19 x 148 mm stående dobbelt falset grankledning. Glatte flater blir kledt Alutile el. tilsvarende.

Vinduer leveres med 2 lags superenergi glass.

Hoveddør leveres som Gilje ytterdør m/glass.


Etasjeskille med nødvendige bjelker og 22 mm gulvspon.


Yttertak: Sperretak med laminert mønedrager, 18 mm hunton, sutak, lektet med utv. lufting og standard dobbelt krummet betongtakstein.


Inngår Ikke i leveranse/pris:

Bod, pergola og terasse er tilvalg.


Innredning er ikke medregnet i prisene og kan utføres som egeninnsats.


Materiell til innredning, rør, elektrisk, maling og gulvbelegg.


I tillegg kommer 2,5% i dokumentavgift på tomtekostnad og kommunal tilkoplingsavgift.

EKSTERIØR

INTERIØRBILDER

SITUASJONSKART